Viza za Kraci Boravak

Dokumentacija koju treba da nam predate:

 • Prijava boravka iz Policije
 • važeći pasoš (mora da važi najmanje 90 dana od datuma izdavanja vize)
 • Pozivno pismo
 • Popunjen prijavni formular
 • Dve fotografije (dimenzije 3,5 x 4,5 cm)
 • Povratna karta ili putni list (kopija vozačke dozvole i osiguranja ako putujete automobilom)
 • Dokaz o dovoljnim sredstvima za boravak u Srbiji
 • Zdravstveno osiguranje
 • Dokaz o uplati za takes za izdavanje vize

 

Viza za boravak do 90 dana nije potrebna:

 • Državljanima Republike Argentine
 • Republike Čile
 • Istočne Republike Urugvaj
 • Republike Peru
 • Nosiocima običnih pasoša